Oct 7 – 8, 2022
Fyzikální ústav AV ČR
Europe/Prague timezone

Diskuse

Oct 8, 2022, 3:10 PM
1h 10m
Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8

Description

Diskuse s účastníky předchozích ročníků a porotci: zkušenosti z mezinárodního kola, pravidla, hodnocení, postupy řešení úloh, prezentace

Presentation materials

There are no materials yet.