Oct 7 – 8, 2022
Fyzikální ústav AV ČR
Europe/Prague timezone

Rozbor úloh TMF - 9. Kmitající šroub

Oct 8, 2022, 11:00 AM
30m
Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8

Speaker

Dr Šimon Kos (Západočeská univerzita v Plzni)

Presentation materials

There are no materials yet.