Workshop EJČF 2016

from Saturday, 16 January 2016 (09:00) to Saturday, 23 January 2016 (15:00)
Bílý Potok (u Frýdlantu)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
16 Jan 2016
17 Jan 2016
18 Jan 2016
19 Jan 2016
20 Jan 2016
21 Jan 2016
22 Jan 2016
23 Jan 2016
AM
08:30 --- Snídaně ---
10:40 --- Coffee break ---
08:30 --- Snídaně ---
10:00 --- Pokus o stream z CERNu ---
08:30 --- Snídaně ---
10:00 --- Coffee break ---
11:05 --- Coffee break ---
08:30 --- Snídaně ---
08:30 --- Snídaně ---
10:30 --- Coffee break ---
08:30 --- Snídaně ---
10:00 --- Coffee break ---
09:00 --- Snídaně ---
09:30 --- Balení, úklid ---
PM
12:00 --- Uvítání, organizace ---
12:30 --- Oběd ---
14:00 --- Příprava objektu, ubytování ---
17:40 --- Zahájení ---
18:00 --- Večeře ---
19:00 Propagace a WWW - Michal Křelina (FNSPE CTU in Prague)   ()
Slides
12:30 --- Oběd ---
18:00 --- Večeře ---
12:30 --- Oběd ---
16:30 --- Coffee break ---
18:00 --- Večeře ---
12:30 --- Oběd ---
15:00 --- Coffee break ---
18:00 --- Večeře ---
12:30 --- Oběd ---
18:00 --- Indická večeře ---
12:30 --- Oběd ---
15:50 --- Coffee break ---
16:50 Exclusive dilepton production in proton-proton collision at 13 TeV with the ATLAS detector - Filip Nechanský (CTU FNSPE)   ()
Slides
18:00 --- Večeře ---
12:30 --- Oběd ---
18:00 --- Večeře ---
12:00 --- Oběd ---