Latest News

30 Sep 2020

Indico 2.3 upgrade

Official details about this release.

21 Nov 2019

Indico 2.2 upgrade

Official details about this release.

12 Jun 2018

Indico 2.1 upgrade

FJFI Indico was upgraded to recent version 2.1.2 and initial support for Czech translation was added.

Please report issues to the Indico administrator.

18 Dec 2017

Indico 2.0 upgrade

FJFI Indico was upgraded to recent version 2.0, most of its code was rewritten using different data backend (SQLAlchemy instead of ZODB) and also web presentation layer was changed from homegrown template engine to flask. Indico also no longer supports full HTML in editable content, but it supports limited set of HTML tags and Markdown language.

Please report issues to the Indico administrator.

29 Oct 2016

Upgrade Indico v1.2.1rc11

Vzhledem k bezpečnostním problémům Indico v1.2 byl proveden upgrade na aktuální verzi v1.2.1rc11. V případě problémů kontaktujte správce https://nms.fjfi.cvut.cz/wiki/Indico.fjfi.cvut.cz.

29 Mar 2015

Přístupová práva

FJFI Indico začalo být využíváno více součástni a z toho důvodu jsem upravil jeho strukturu a přístupová práva. Byly vytvořeny kategorie pro katedy, které jsou plně pod správou vybraných správců dané katedry. Navíc byla vytvořena kategorie "Ostatní", kam má práva přidávat příspěvky kdokoliv stejně jako do kategorie "Test", která slouží k vyzkoušení práce s Indico.

Pokud budete potřebovat přidat novou kategorii (pro katedru / projekt / ...) případně upravit globalní konfiguraci Indico kontaktujte administrátora https://nms.fjfi.cvut.cz/wiki/Indico.fjfi.cvut.cz.

28 Dec 2010

Previous news