30 April 2021 to 23 June 2021
Vila Lanna
UTC timezone

Základní informace

Pravidla pro Prezentaci:
    - 3. ročník: něco o bakalářce - 10 min
    - 4. ročník: něco o výzkumáku - 15 min
    - 5. ročník: něco o diplomce - 15-20 min
    - doktorandi a ostatní: buď "vaše téma v širších souvislostech" nebo "něco zajímavého a prospěšného pokud možno fyzikálního " (30 - 60 min)

Studenti 3.-5. ročníku prezentují přes prostředí Zoom. Doktorandi a ostatní prezentují ve vile Lanna.


Pravidla pro Sborníkový příspěvek:
    -anglicky
    -rozsahem minimálně 1 normostrana textu
    -maximálně 3 strany i s obrázky
    -LaTeX template pro sborníkový příspěvek bude dostupný na indicu v sekci Paper Reviewing
    -nahrát v sekci Paper Reviewing celou zazipovanou složku, tzn. i s obrázky
    -deadline odevzdání bude upřesněn během workshopu

Každý, kdo se chce zúčastnit, musí přednést prezentaci na workshopu a odevzdat sborníkový příspěvek!


Tento workshop je součástí projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778. Projekt Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd je spolufinancován Evropskou unií.

 
Starts
Ends
UTC
Vila Lanna
Vila Lanna, V Sadech 1/1, 160 00 Praha 6-Bubeneč
The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.
Registration
Registration for this event is currently open.