Oct 7 – 8, 2022
Fyzikální ústav AV ČR
Europe/Prague timezone

Rozbor úloh TMF III.

Oct 7, 2022, 3:30 PM
30m
Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8

Speaker

Dr Miroslav Myška

Description

Zde bude krátce rozebrána fyzikální problematika dvou vybraných úloh.

Presentation materials

There are no materials yet.