Výjezdní seminář KJCH a CRRC

UTC
Poděbrady

Poděbrady

Description
Výjezdní seminář KJCH a CRRC, na kterém se bude podrobně diskutovat o běžících a připravovaných projektech a o budoucí podobě studijních plánů jaderné chemie.
  • 12:30 13:30
   Oběd 1h
  • 17:00 19:00
   Jaderně-chemické konference 2010

   Prezentace konferencí s jaderně-chemickou tematikou, kterých se pracovníci KJCH a CRRC účastnili v roce 2010 (včetně případných foto)

   • 17:00
    D. Vopálka: Nantes – jíly 10m
   • 17:10
    A. Zavadilová: Hamburg - lasery 10m
   • 17:20
    M. Vlk: Natural products in chemistry, biology and medicine, Itálie 10m
   • 17:30
    M. Vlk: Liblice 2010 10m
   • 17:40
    M. Vlk: Studium nových derivátů betulininů s cytotoxickou a protivirovou aktivitou 10m
   • 17:50
    I. Špendlíková: 1st AIWO Lisabon 10m
   • 18:00
    I. Špendlíková: Sjezd chemických společností 10m
   • 18:10
    K. Šťastná, I. Špendlíková: Spektrometrický seminář Třebíč 10m
   • 18:20
    M. Němec: 3. kongres EuCheMS Norimberk 10m
   • 18:30
    J. John: IAEA Uppsala 10m
    Slides
   • 18:40
    J. John: NERS 2010 Praha 10m
  • 09:00 10:40
   Granty / výzkumné záměry 2010 - I

   Prezentace výsledků dosažených při řešení grantů a výzkumných záměrů v roce 2010

   • 09:00
    D. Vopálka: Shrnutí aktivit skupiny (VZ + projekty, publikační činnost) 10m
   • 09:10
    B. Drtinová, K. Štamberg: Metodika vedení a vyhodnocování titračních křivek 10m
   • 09:20
    D. Vopálka: Modelování difúzního transportu v materiálech bariér 10m
   • 09:30
    R. Silber: Kontaktní koroze materálů v úložištích jaderných odpadů 10m
   • 09:40
    B. Drtinová, A. Zavadilová: Studium sorpčních/desorpčních vlastností vzorků hornin odebraných v lokalitě Ruprechtov 10m
   • 09:50
    V. Múčka: Charakteristika aktivit skupiny 10m
   • 10:00
    M. Pospíšil: Radiační odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků 10m
   • 10:10
    V. Múčka: Studium vlivu záření γ a UV záření na růst mikroorganismů 10m
   • 10:30
    Diskuse k prvnímu bloku odborných prezentací 10m
  • 10:40 11:10
   Coffee-break 30m
  • 11:10 12:40
   Studijní plány - I, Magisterské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Mgr. studia (včetně případných přesahů do Bc. studia).

   document
   slides
  • 12:40 13:40
   Oběd 1h
  • 16:00 19:00
   Studijní plány - II, Magisterské studium (všetně přesahů do bakalářského studia), Studijní plány - III, Doktorské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Mgr. studia (včetně přesahů do Bc. studia). Diskuse připravované akreditace doktroského studia.

  • 09:00 10:00
   Studijní plány - IV, Doktorské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Ph.D. studia.

  • 10:00 10:20
   Coffee-break 20m
  • 10:20 12:00
   Granty / výzkumné záměry 2010 - II

   Prezentace výsledků dosažených při řešení grantů a výzkumných záměrů v roce 2010

   • 10:20
    V. Čuba: Příprava práškových granátů 10m
    Slides
   • 10:30
    R. Silber: Radiační dechlorace v micelárních systémech 10m
   • 10:40
    J. John: Shrnutí aktivit skupiny 10m
    Slides
   • 10:50
    I. Špendlíková: Extrakční testování nových ligandů 10m
   • 11:00
    J. John: Separace minoritních aktinoidů ze sekundárních odpadů 10m
    Slides
   • 11:10
    F. Šebesta, J. John: Konverze roztoků aktinoidů na jejich pevné sloučeniny 10m
   • 11:20
    K. Šťastná: Separace Am / Cm 10m
   • 11:30
    M. Němec, K. Šťastná: Elektrochemická dekontaminace půd 10m
   • 11:40
    M. Němec: Podzemní laboratoř "Mezilab", důl Josef 10m
   • 11:50
    V. Čuba, M. Němec: Projekt CINCH 10m
  • 12:00 13:00
   Oběd 1h