Výjezdní seminář KJCH a CRRC

UTC
Poděbrady

Poděbrady

Description
Výjezdní seminář KJCH a CRRC, na kterém se bude podrobně diskutovat o běžících a připravovaných projektech a o budoucí podobě studijních plánů jaderné chemie.
  • 12:30 PM 1:30 PM
   Oběd 1h
  • 5:00 PM 7:00 PM
   Jaderně-chemické konference 2010

   Prezentace konferencí s jaderně-chemickou tematikou, kterých se pracovníci KJCH a CRRC účastnili v roce 2010 (včetně případných foto)

   • 5:00 PM
    D. Vopálka: Nantes – jíly 10m
   • 5:10 PM
    A. Zavadilová: Hamburg - lasery 10m
   • 5:20 PM
    M. Vlk: Natural products in chemistry, biology and medicine, Itálie 10m
   • 5:30 PM
    M. Vlk: Liblice 2010 10m
   • 5:40 PM
    M. Vlk: Studium nových derivátů betulininů s cytotoxickou a protivirovou aktivitou 10m
   • 5:50 PM
    I. Špendlíková: 1st AIWO Lisabon 10m
   • 6:00 PM
    I. Špendlíková: Sjezd chemických společností 10m
   • 6:10 PM
    K. Šťastná, I. Špendlíková: Spektrometrický seminář Třebíč 10m
   • 6:20 PM
    M. Němec: 3. kongres EuCheMS Norimberk 10m
   • 6:30 PM
    J. John: IAEA Uppsala 10m
    Slides
   • 6:40 PM
    J. John: NERS 2010 Praha 10m
  • 9:00 AM 10:40 AM
   Granty / výzkumné záměry 2010 - I

   Prezentace výsledků dosažených při řešení grantů a výzkumných záměrů v roce 2010

   • 9:00 AM
    D. Vopálka: Shrnutí aktivit skupiny (VZ + projekty, publikační činnost) 10m
   • 9:10 AM
    B. Drtinová, K. Štamberg: Metodika vedení a vyhodnocování titračních křivek 10m
   • 9:20 AM
    D. Vopálka: Modelování difúzního transportu v materiálech bariér 10m
   • 9:30 AM
    R. Silber: Kontaktní koroze materálů v úložištích jaderných odpadů 10m
   • 9:40 AM
    B. Drtinová, A. Zavadilová: Studium sorpčních/desorpčních vlastností vzorků hornin odebraných v lokalitě Ruprechtov 10m
   • 9:50 AM
    V. Múčka: Charakteristika aktivit skupiny 10m
   • 10:00 AM
    M. Pospíšil: Radiační odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků 10m
   • 10:10 AM
    V. Múčka: Studium vlivu záření γ a UV záření na růst mikroorganismů 10m
   • 10:30 AM
    Diskuse k prvnímu bloku odborných prezentací 10m
  • 10:40 AM 11:10 AM
   Coffee-break 30m
  • 11:10 AM 12:40 PM
   Studijní plány - I, Magisterské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Mgr. studia (včetně případných přesahů do Bc. studia).

   document
   slides
  • 12:40 PM 1:40 PM
   Oběd 1h
  • 4:00 PM 7:00 PM
   Studijní plány - II, Magisterské studium (všetně přesahů do bakalářského studia), Studijní plány - III, Doktorské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Mgr. studia (včetně přesahů do Bc. studia). Diskuse připravované akreditace doktroského studia.

  • 9:00 AM 10:00 AM
   Studijní plány - IV, Doktorské studium

   Diskuse modifikace studijních plánů v souvislosti s připravovanou akreditací Ph.D. studia.

  • 10:00 AM 10:20 AM
   Coffee-break 20m
  • 10:20 AM 12:00 PM
   Granty / výzkumné záměry 2010 - II

   Prezentace výsledků dosažených při řešení grantů a výzkumných záměrů v roce 2010

   • 10:20 AM
    V. Čuba: Příprava práškových granátů 10m
    Slides
   • 10:30 AM
    R. Silber: Radiační dechlorace v micelárních systémech 10m
   • 10:40 AM
    J. John: Shrnutí aktivit skupiny 10m
    Slides
   • 10:50 AM
    I. Špendlíková: Extrakční testování nových ligandů 10m
   • 11:00 AM
    J. John: Separace minoritních aktinoidů ze sekundárních odpadů 10m
    Slides
   • 11:10 AM
    F. Šebesta, J. John: Konverze roztoků aktinoidů na jejich pevné sloučeniny 10m
   • 11:20 AM
    K. Šťastná: Separace Am / Cm 10m
   • 11:30 AM
    M. Němec, K. Šťastná: Elektrochemická dekontaminace půd 10m
   • 11:40 AM
    M. Němec: Podzemní laboratoř "Mezilab", důl Josef 10m
   • 11:50 AM
    V. Čuba, M. Němec: Projekt CINCH 10m
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Oběd 1h