January 5, 2024
Praha
Europe/Prague timezone

Zámerom konferencie je neformálne stretnutie (duchom) mladých slovenských, českých a spriatelených fyzikov, ktorí pôsobia na inštitúciách doma a vo svete. Počas kávových prestávok bude možná prezentácia posterov. V prípade záujmu o posterovu prezentáciu, prosím kontaktujte jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz

Starts
Ends
Europe/Prague
Praha
B115
FJFI ČVUT, Břehova 7