Sep 17 – 18, 2020
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Pokyny pro soutěžící

1. Obežník 14.9. 2020

Mile kolegyne a mili kolegovia,

dakujem za Vas zaujem o 11. Cesko-Slovensku studentsku vedecku koneferciu vo fyzike. Vzhladom na epidemiologicku situaciu v CR sa konferencia uskutocni LEN virtualnou formou.

Je mi to luto, pretoze by sme Vas velmi radi privitali na FJFI CVUT v Prahe osobne.  Tu su zakladne organizacne pokyny ku konferencii:

 

 1. Konferencia sa bude konat pomocou aplikacie ZOOM. Pokyny ako sa pripojit k sekciam budu nasledovat v stredu.
 2. Konferencia sa bude konat len v piatok 18.9. 2020 od 8.45.
 3. Program konferencie a rozdelenie prispevkov do jednotlivych kategorii je na https://indico.fjfi.cvut.cz/event/127/timetable/#20200918 .  V pripade, jeho zmeny Vas budeme informovat.  Program si rozklitnite a uvidite, keby presne bude v programe Vasa prezentacia.
 4.  Na konferenciu ste sa zaregistrovali zaslanim abstraktu. Sutaznu pracu v doporucenom rozsahu 30 stran prosim nahrajte v .pdf  cez system indico k Vasemu prispevku v programe do Presentation Materials.  Urobte to do 15.9. 24:00 (do konca zajtrajsieho dna). Po nahrani bude praca verejna a budu si ju moct precitat clenovia hodnotiacich komisii. Nahrání soutěžního přispěvku: Zalogovat se do indico -> kliknou na  Call for Abstract -> otevře se  abstrakt -> pod Vasim jménem kliknite na "Go to contribution" -> a dole na ikonu tužky u "Presentation Materials"
 5.  Na sutazny den si prosim pripravte 10 minutovu prezentaciu. Prosim aj tuto prezentaciu nahrajte do systemu indico do 17.9. 2020 24.00, aby sme ju mohli pouzit v pripadem ze by Vam nesla zdielat Vasa obrazovka pri prezentacii.
 6. Pripojenie cez ZOOM si bude mozne otestovat 17.9. 2020, podrobnosti o testovacej miestnosti Vam coskoro zasleme.
 7. V pripade problemov, dotazov ma prosim nevahajte kontaktovat.

--------------------------------------------------------------------------------------

    

 

 

Stanovy

1. Pořadatel 11. Česko-Slovenské studentské vědecké konference (ČSSVK2020) ve fyzice

 1. Vyhlašovatelem 11. Česko-Slovenské studentské vědecké konference (ČSSVK2020) ve fyzice v roce 2020 je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT).
 2. Děkan FJFI ČVUT zabezpečí veřejné vyhlášení konaní ČSSVK2020 a zveřejnění podmínek k účasti na partnerských vysokých školách v České republice, ve Slovenské republice a v zahraničí.
 3. Pořadatelem ČSSVK2020 je organizační výbor, jehož předsedu a členy jmenuje děkan FJFI ČVUT na základě návrhu vedení Katedry fyziky FJFI ČVUT a jeho organizačních složek.
 4. Informace týkající se ČSSVK2020 budou průběžně zveřejňované na webové stránce.

2. Poslaní ČSSVK2020

 1. Hlavním posláním ČSSVK2020 je podporovat studenty vysokých škol ve vědeckém bádaní v oblasti fyzikálního výzkumu, rozšiřovaní znalosti a v navazování kontaktů v rámci slovenského a českého akademického prostoru.

3. Podmínky účasti a odborné sekce

 1. ČSSVK2020 se mohou zúčastnit studenti bakalářského nebo magisterského stupně vysokoškolského studia v oboru fyzika nebo v kombinaci s oborem fyzika z České republiky a ze Slovenské republiky.
 2. Konference probíhá v následujících odborných sekcích:
  • Aplikovaná fyzika,
  • Biofyzika a fyzika molekulárních systémů,
  • Částicová a jaderná fyzika,
  • Fyzika kondenzovaných látek,
  • Fyzika Země a Vesmíru,
  • Obecná fyzika a didaktika fyziky,
  • Teoretická fyzika.
 3. Zřízení odborné sekce ČSSVK2020 je možné pouze v případě přihlášení minimálně pěti příspěvkův dané sekci. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počet odborných sekcí.
 4. V případu, že epidemiologická situace neumožní konání konference prezenční formou, konference se uskuteční jako videokonference.

4. Registrace na ČSSVK2020

 1. Na ČSSVK2020 mohou být přihlášené vlastní vědecké práce studentů splňujících podmínky účasti (3.1) na základě doporučení odborných porot fakultních kol studentské vědecké konference (SVK). Pořadatel může rozhodnout i o přijetí vědeckých prácí studentů těch vysokých škol na kterých se fakultní kolo SVK nekonalo.
 2. Vědeckou práci na ČSSVK2020 může přihlásit pouze student. Na ČSSVK2020 lze přihlásit i práce, které jsou ucelenou částí bakalářské nebo diplomové práce. Je také možné přihlásit do soutěže  bakalářskou nebo diplomovou práci. Jednu soutěžní práci lze přihlásit pouze do jedné odborné sekce. Student  může na ČSSVK2020 přihlásit maximálně jednu vědeckou práci.
 3. Vědecké práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v doporučeném rozsahu 30 stran.
 4. Na ČSSVK2020 se účastník přihlašuje abstraktem, prostředníctvím  registračního formuláře, který je k dispozici na webové stránce, nejpozději v den uzávěrky. Doporučená délka abstraktu je 1000 znaků.
 5. Vědeckou práci přihlášenou na ČSSVK2020 v elektronické podobě (soubor ve formátu .pdf) je potřebné zaslat organizátorovi prostřednictvím webové stránky do 15.9.2020. 
 6. Přihlášením se na ČSSVK2020 dává účastník pořadateli souhlas na zveřejnění svého jména, příjmení a obrazového záznamu na webové stránce, v propagačních materiálech a v sdělovacích prostředcích v souvislosti s ČSSVK2020.

5. Termín a místo konaní ČSSVK2020

 1. Uzávěrka přihlášek na ČSSVK2020 je stanovená na 9. září  2020.
 2. ČSSVK2020 se bude konat v termínu 17. - 18. září 2020 v prostorách FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1. Dne 11.9. pořadatel zveřejní program ČSSVK2020 na webové stránce.
 3. Pořadatel ČSSVK2020 zabezpečí místnosti s potřebnou audiovizuální technikou, jakož i další technické prostředky potřebné pro její konaní.

6. Vědecké práce účastníků a způsob jejich hodnocení

 1. Svázanou vědeckou práci (postačuje v kroužkové vazbě) ve 2 exemplářích účastníci předloží organizátorovi ČSSVK2020 nejpozději v první den konání při registraci. V připadu, že konference proběhne virtuálne, práce se odevzdáva pouze elektronicky.
 2. Odbornou porotu (nejméně trojčlennou) v čele s předsedou jmenuje děkan FJFI ČVUT. Organizátor ČSSVK2020 poskytne práce předsedům odborných porot na předběžné posouzení.
 3. Prezentace vědecké práce trvá maximálně 10 minut a diskuze k přednesenému příspěvku trvá zpravidla 5 min. Průběh ČSSVK2020 v jednotlivých odborných sekcích řídí předsedové odborných porot. Prezentace vědeckých prací jsou veřejné.
 4. Po ukončení prezentací vědeckých prací odborná porota na neveřejném zasedání vyhodnotí kvalitu vědeckých prací, jakož i úroveň prezentování jednotlivých přednášejících a tajným hlasováním rozhodne o jejich pořadí. V případě rovnosti hlasování nebo nejednoznačnosti v určení pořadí, rozhodne o konečném pořadí předseda poroty.
 5. Odborná porota připraví návrh děkanovi FJFI ČVUT na ocenění účastníků umístěných na 1. až 3. místě. Pokud se členové odborné komise shodnou, že úroveň prezentovaných prací není dostatečná, mohou navrhnout některé umístění neudělit. Předseda poroty vyhotoví zápis o průběhu a výsledcích ČSSVK2020 v odborné sekci, jehož obsah je určen předepsaným formulářem.

7. Ceny pro účastníky

 1. Každému účastníkovi ČSSVK2020 bude udělen diplom.
 2. Účastníci umístěni na prvních třech místech budou odměnění.
 3. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům se uskuteční za účasti předsedů odborných porot a představitelů vedení FJFI ČVUT.

8. Úprava pravidel

 1. Každý účastník přihlášením se na ČSSVK2020 souhlasí se stanovy a zavazuje se je dodržovat.
 2. Organizátor ČSSVK2020 si vyhrazuje právo rozhodovat o výkladě stanov ČSSVK2020. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se ČSSVK2020 je rozhodnutí organizátora konečné a závazné. Organizátor si též vyhrazuje právo na úpravu nebo doplnění stanov v případě nepředvídaných okolností.