Sep 17 – 18, 2020
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Výsledky

11. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, FJFI ČVUT Praha 2020

Aplikovaná fyzika, Biofyzika a fyzika molekulárních systému

         1.  místo  Tomáš Hrbek     (MFF UK)

         2.  místo Lucie Vítková      (FJFI ČVUT)

         3.  místo Jakub Novotný   (MFF UK)

 

Částicová a jaderná fyzika  

         1.   místo Tomáš Truhlář         (FJFI ČVUT)

         2.   místo Georgij Ponimatkin (FJFI ČVUT)

         3.   místo Pavel Váňa                (MFF UK)

 

Fyzika kondenzovaných látek

         1. místo Pierre Koleják  (VŠB-TU Ostrava)

         2. místo Antonín Baďura (MFF UK)

         3. místo Miroslav Hennel (UPJŠ Košice)

 

Obecná fyzika a didaktika fyziky

         1.  místo   Jana Doležalová  (MFF UK)

         2.  místo  Tereza Fürstová   (MFF UK)

         3.  místo  Vladislav Pavlús   (UMB Banská Bystrica)

 

Teoretická fyzika        

         1.   místo Pavel Kůs          (MFF UK)

         2.   místo Daniel Vala       (VŠB - TU Ostrava)

         3.   místo Maroš Jevočin (UPJŠ Košice)