Sep 17 – 18, 2020
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Hodnotící komise

           Aplikovaná fyzika/Biofyzika a fyzika molekulárních systémů

           RNDr. J. Bednarčík, Ph.D. (UPJŠ Kosice)  předseda

           Ing. Lenka Frýbortová, Ph.D. (FJFI ČVUT)

           Mgr. Michal Broz, Ph.D.  (FJFI ČVUT)

           Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. (MFF UK)

           Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. (MFF UK)

          Částicová a jaderná fyzika

          doc. RNDr. Marek Bombara, Ph.D. (UPJŠ Kosice) předseda

          Mgr. Jana Faltová, Ph.D.  (MFF UK)

          Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D. (FJFI ČVUT)

          Mgr. Pavol Federič, Ph.D. (ÚJF AV ČR)

          doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (MFF UK)

         Fyzika kondenzovaných látek

         doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. (FJFI ČVUT)  předseda

         Ing. Jaroslav Čech, Ph.D. (FJFI ČVUT)

         doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (MFF UK)

         doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. (MFF UK)

         Obecná fyzika a didaktika fyziky

        doc. RNDr. Peter Demkanin, Ph.D.  (FMFI UK) předseda

        RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (MFF UK)

        Ing. Michal Křelina, Ph.D.  (FJFI ČVUT)

        Ing. Kamil Augsten, Ph.D. (FJFI ČVUT)

        Teoretická fyzika

        Mgr. Juraj Tekel, Ph.D.  (FMFI UK)  předseda

        Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.  (FJFI ČVUT)

        RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (MFF UK)