May 23 – 24, 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Hodnotící komise

Aplikovaná fyzika
doc. Dr. rer. nat Robert Král, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. David Břeň, PhD. (FJFI ČVUT)
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Martin Michl, Ph.D. (FJFI ČVUT)

Biofyzika a fyzika molekulárních systémů + Obecná fyzika a didaktika fyziky
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (MFF UK)
prof. Ing. Pavel Mach, CSc. (FMFI UK Bratislava)
Ing. Hynek Lavička, Ph.D. (FJFI ČVUT)
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.  (MFF UK)

Částicová a jaderná fyzika
doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D. (FJFI ČVUT)
doc. Stanislav Antalic, PhD. (FMFI UK Bratislava)
RNDr. Marek Bombara, PhD. (UPJŠ Kosice)
Ing. Michal Malinský, Ph.D. (MFF UK)
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D. (FJFI ČVUT)

Fyzika kondenzovaných látek
doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. (FJFI ČVUT)
RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. (UPJŠ Kosice)
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. (MFF UK)
Ing. Jan Aubrecht, PhD. (FJFI ČVUT)

Fyzika Země a Vesmíru
doc. RNDr. Stefan Parimucha, PhD (UPJŠ Kosice)
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Petr Chaloupka (FJFI ČVUT)
RNDr. Pavol Federič, Ph.D. (ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Teoretická fyzika
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Viktor Holubec, Ph.D. (MFF UK)
Ing. Jan Čepila, Ph.D. (FJFI ČVUT)
Dr. Lenka Motlochová (FJFI ČVUT)