May 23 – 24, 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Participant List

54 participants

First Name Last Name Affiliation
Adam Broniš Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Adam Hložný Comenius University
Adam Letkovský Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Alena Bakalová České vysoké učení technické v Praze, FJFI
Barbora Eckerová FMFI, UK Bratislava
Debora Lančová Slezská Univerzita v Opavě
Dušan Nižnanský Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ekaterina Berestneva Univerzita Karlova v Praze
Filip Garaj České vysoké učení technické v Praze, FJFI
Filip Nechanský CTU FNSPE
Jakub Bahyl FMFI, UK
Jakub Kandra MFF UK v Prahe
Jakub Maxa FMFI UK Bratislava
Jakub Čevajka FMFI UK v Bratislave
Jan Kára Univerzita Karlova v Praze
Jan Křížek CTU FNSPE
Jan Zubáč Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jan Záhlava Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Jana Bocková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Fodorová České vysoké učení technické v Praze, FJFI
Jana Havlíková Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Jana Hrdá Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Jarier Wannous Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Jaroslav Merc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jaroslav Pavličko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Jindřich Lidrych České vysoké učení technické v Praze
Ján Pulmann MFF UK Praha
Katarína Želonková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lucia Anna Husová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lukáš Tropp Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Marek Matas České Vysoké Učení Technické v Praze, FJFI
Marek Semjan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Martin Hrubovsky Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Martin Malý FJFI ČVUT
Matouš Vozák CTU FNSPE
Miloš Jakubčin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika KE
Miroslav Fedurco Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Oliver Váhovský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ondrej Šofranko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ondřej Grover České vysoké učení technické v Praze
Ondřej Žáček Univerzita Karlova v Praze
Patrik Švančara Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Patrícia Kureková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Pavol Gajdoš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Petr Veřtát CTU FNSPE
Radka Sochorová České vysoké učení technické v Praze, FJFI
Richard Schuster CTU FNSPE
Silvia Sokolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Tereza Nováková Univerzita Karlova v Praze
Terézia Eckertová FMFI UK BRATISLAVA
Tomáš Fodran Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Veronika Oravczová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Vojtěch Pacík České vysoké učení technické v Praze
Zuzana Reščáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach