May 23 – 24, 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Výsledky

Aplikovaná fyzika 

          1. Ondřej Grover, FJFI ČVUT Praha

          2. Jan Křížek, FJFI ČVUT Praha

          3. Jana Hrdá, FMFI UK Bratislava

Biofyzika a fyzika molekulárních systémů/ Obecná fyzika a didaktika fyziky 

          1. Katarína Želonková, UPJŠ Košice

          2. Martin Hrubovský, MFF UK Praha

          3. Jana Bocková, FMFI UK Bratislava

Částicová a jaderná fyzika  

         1. Matouš Vozák, FJFI ČVUT Praha

         2. Filip Nechanský, FJFI ČVUT Praha

         3. Jana Fodorová, FJFI ČVUT Praha

Fyzika kondenzovaných látek

         1. Patrik Švačara, MFF UK Praha

         2. Jan Zubáč, MFF UK Praha

         3. Petr Veřtát, FJFI ČVUT Praha

 Fyzika Země a Vesmíru 

          1. Miroslav Fedurco, UPJŠ Košice

          2. Jan Záhlava, MFF UK Praha

          3. Jan Kára, MFF UK Praha     

Teoretická fyzika

           1. Marek Matas, FJFI ČVUT Praha

           2. Ekaterina Berestneva, MFF UK Praha

           3. Ján Pulmann,  MFF UK Praha