May 23 – 24, 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Organizároři

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.

Doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.

Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.

Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.